Team Financiën

Via de aanvoerder kunt u contact opnemen met het Team Financiën.

Naam: Alex van Dinther
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie: Aanvoerder
E-mail: financien@svdeurne.nl
Telefoonnummer: 

Naam: Jack Keijsers
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie: Administrateur Vereniging
E-mail: 
Telefoonnummer: 

Naam: Ton Aarts
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie: Verkoopfacturatie & Debiteurenbeheer 
E-mail: 
Telefoonnummer:

Naam: Cor van der Steijn 
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie:  Financiëel Beheer Kantine
E-mail: 
Telefoonnummer:

Naam: René Matheij 
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie:  Fiscale zaken en Loonadministratie
E-mail: 
Telefoonnummer:

Naam: Ria Manders
Onderdeel van: Team Financiën 
Functie:  Ledenadministratie & Incasso Contributie
E-mail: ledenadministratie@svdeurne.nl
Telefoonnummer: 0493-317131

Bestuurslid Financiën: Erwin Boerenkamps