• Bij deze nodigt het bestuur van SV Deurne alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

  Deze vindt plaats op maandag 29 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in “de Basis” op Sportpark de Kranenmortel. U bent vanaf 19.45 uur welkom voor een kopje thee of koffie.

  Agenda

  01. Opening en vaststelling agenda
  02. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 30-10-2017, waarbij de notulen u ter vergadering worden aangeboden
  03. Terugblik op afgelopen seizoen
  04. Jaarverslag algemeen en financieel gedeelte
  05. Verslag van de kascontrolecommissie
  06. Begroting voor het nieuwe seizoen 2018 – 2019
  07. Contributie seizoen 2018– 2019
  08. Benoeming bestuursleden a. Aftreden Erwin Boerenkamps b. Aantreden Alain van de Besselaar
  09. Toekomst en ontwikkelingen
  10. Rondvraag en sluiting

  Omdat we terug- en vooruitkijken ook Samen Doen, rekenen wij op jou ! Na afloop van de vergadering (naar verwachting 21.30 uur) is er gelegenheid om informeel verder te praten over alle zaken die onze vereniging zo boeiend maken.

  Met vriendelijke groet

  Bestuur SV Deurne

   

rfwbs-slide