•  

  Beste leden, ouders en supporters,

  Met het oog op de dinsdag 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na zorgvuldig beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.  

  Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland.  

  Er is tevens door de KNVB besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken  

  Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het daarnaast niet toegestaan om tot en met 28 april te voetballen of te trainen. Het sportpark blijft tot die datum dan ook gesloten. Ook alle geplande activiteiten bij SV Deurne vinden tot nader order geen doorgang.  

  SV Deurne stelt een werkgroep samen die onderzoekt welke activiteiten, bijvoorbeeld een voetbaltoernooi of -kamp, eventueel aan het einde van het seizoen kunnen plaatsvinden. Hierbij neemt SV Deurne vanzelfsprekend geen risico en neemt het de dan geldende maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid in acht. Indien besloten wordt om een activiteit te organiseren gebeurt dit altijd in nauw overleg met spelers, ouders en leiders. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de gebruikelijke communicatiekanalen (website en social media).  

  Met sportieve groet,

  Bestuur SV Deurne

rfwbs-slide