• Geschiedenis van SV Deurne

  S.V. DEURNE: HOE HET BEGON

  Inleiding

  In 1942 fuseerden twee voetbalverenigingen: DOS en Deurania. Kort daarvoor werden de verenigingen S.V.V. (St. Jozefparochie) en S.P.V. (Vlierden) opgeheven. Het merendeel van de leden van S.V.V. ging de gelederen van Deurania versterken, terwijl de SP.V.-leden zich grotendeels aansloten bij D.O.S. Enkele krachten van deze clubs gingen het hogerop zoeken en zochten aansluiting bij Helmondse verenigingen.

  De vereniging D.O.S., die werd opgericht op 5 september 1922, had haar domicilie bij Hotel van Baars aan de Stationsstraat nabij de Vlierdense overweg. Gespeeld werd aan de Helleman achter de bebouwing van de Heuvelstraat. Ook werd wel gespeeld in een wei rechts van de huidige Pastoor Jacobsstraat achter de toenmalige boerderij van Van de Vrande. De clubkleuren waren: wit shirt en blauwe broek.

  De oprichtingsdatum van Deurania is niet exact te achterhalen. Zeker is dat Deurania de eerste vereniging was. Kort voor de fusie werd het zilveren bestaansfeest gevierd, zodat de vereniging moet zijn opgericht in 1916 of 1917. Deurania had haar clubhuis bij café van Moorsel. Het veld was gelegen tegenover dit cafe op de plaats waar nu zwembad de Wiemel staat. De clubkleuren waren geel-zwart shirt en zwarte broek.

  Beide verenigingen kwamen uit in de vierde klasse. Eerder speelde Deurania enige tijd in de eerste klasse van de toenmalige I.V.C.B. Door vertrek van enige prominente spelers moest men echter een toontje lager gaan zingen. De rivaliteit tussen beide verenigingen was groot: als de vaandelteams tegen elkaar uitkwamen in competitieverband was dit wekenlang het gesprek van de dag.

  De fusie

  Met het doel het voetbal in Deurne op een hoger plan te brengen en om zich van meer steun te verzekeren van de plaatselijke overheid - die zich tot dan toe zeker voor wat betreft de accommodaties volledig afzijdig had gehouden - werd rond 1942 het plan opgevat om te komen tot een fusie. Burgemeester Mr. R.J. Lambooy gaf de eerste aanzet: tijdens de receptie van het zilveren bestaansfeest van Deurania zinspeelde hij hierop. Reeds eerder ondernomen pogingen in de richting waren gestrand op het gemis van een strikt neutrale commissie. Na de aanzet van de burgemeester werd uit een aantal dorpsnotabelen een commissie van goede diensten gevormd om de fusie voor te bereiden.

  Commissie van goede diensten

  • J.A.H. Berkvens - Tandarts
  • H.J. van Doorne - Industrieel
  • Th. Bron - de Smeth van Deurne
  • J.A. Tromp - Notaris
  • R.C.M. Verhaegen - Arts
  • A.J.M. Witlox - Pastoor

  Deze commissie slaagde erin partijen tot elkaar te brengen: per 1 augustus 1942 kon worden opgericht de R.K. Sportvereniging Deurne.

  Een nieuwe vereniging

  De nieuwe vereniging koos als clubkleuren het blauw-wit van D.O.S. en ging spelen op het terrein van Deurania aan de Molenstraat, toen nog Zeilbergse weg geheten.

  Het eerste bestuur:

  • Voorzitter: W. Schiks
  • Secretaris: L. de Klerck
  • Penningmeester: C. Dekker

  Leden: H. Bekkers, H. van Bommel, H. van Hout, J. van Moorsel, H. van Wijnhoven.

  Werkterrein

  Het werkterrein van de vereniging, het gebied waaruit de leden kwamen, omvatte Deurne-kom, Walsberg, Zeilberg, St. Jozefparochie en Vlierden. Ook de spelers die hun geluk elders waren gaan zoeken, kwamen de gelederen versterken. We denken hierbij met name aan Harrie Bouwmans, die aanvankelijk speelde als midvoor en later als stopperspil en aan Piet Fransen, het latere P.S.V.-kanon.

  Aanvankelijk ging alles crescendo. Ook de prestaties mochten er na het eerste aanpassingsjaar zijn. Toch kwam al vrij spoedig na de fusie een einde aan de alleenheerschappij. Door de afstanden, de parochiële gebondenheid, het niet kunnen vinden van een eigen identiteit binnen de totale vereniging en ook de groei van Deurne, leidde er  na 6 jaren toe dat er nieuwe voetbalverenigingen werden opgericht. Als eerste verscheen S.J.V.V. in 1948 en achtereenvolgens kwamen S.P.V. (1951), R.K.Z.S.V., thans Z.S.V. (1954) en Racing Boys (1965).

   
rfwbs-slide