• Vrijdag 25 juni was de laatste sessie van vijf inloopbijeenkomsten waarin de vereniging de leden informeerde over hoe de club er voorstaat. Alle sessies hadden dezelfde inhoud en behandelden de onderwerpen: toekomst SV Deurne (ambitie), verleden en heden van SV Deurne 1, heden en toekomst Jeugd, investeringen, financiën en ledenobligaties. Onderstaand verslag is gebaseerd op de bijeenkomst van donderdag 24 juni.

   

  Voorzitter John Verhees verrichtte de aftrap van de sessie en schetste aan de hand van de agenda het verloop van de bijeenkomst, die hij omschreef als een Algemene Ledenvergadering (ALV), maar dan anders. De ambitie van de club is een eerste elftal met een Deurnes gezicht dat speelt op zo’n hoog mogelijk niveau. Maar ook een vereniging die er voor iedereen is; SV Deurne doen we samen is al geruime tijd dé slogan van de blauw-witten. Verhees: “Bij SV Deurne gaat het om ontwikkeling van en voor iedereen. Dat is het  kernthema.”

   

  Technische Zaken aan het woord

  Na deze korte inleiding was het woord aan Erwin Boerenkamps, aanvoerder van het team Technische Zaken, dat zich bezighoudt met de zaken rond het vaandelteam. Boerenkamps keek terug, maar vooral vooruit. Zo, liet hij zien hoe er van een situatie van 20% “eigen” jongens en 80% jongens van buiten Deurne, deze verhouding inmiddels is omgedraaid. Ook voor de toekomst blijft dit Deurnes gezicht leidend. Middels een aantal schijfdiagrammen werden o.a. de leeftijdsopbouw en de herkomst van de huidige spelersgroep inzichtelijk gemaakt. De doelstelling voor het eerste elftal is een goede middenmoter te zijn, mogelijk een subtopper en promotie naar de Hoofdklasse. Dit laatste alleen als gevolg van het uitgestippelde beleid. Met andere woorden: er worden geen spelers van buitenaf gehaald om promotie af te dwingen. Wat overigens niet wil zeggen dat spelers buiten Deurne niet welkom zijn bij de club. Boerenkamps liet ook zien hoe de selectie van het eerste elftal tot stand komt; van de eerste gespreksronde met de spelersgroep Deurne 1 en 2 tot de uiteindelijke selectie die op 1 juni bekend zou moeten zijn. Tot slot van zijn verhaal maakte Boerenkamps de selectie en de staf voor het komende seizoen (2021-2022) bekend.

  Een belangrijke voorwaarde voor het Deurnese gezicht is, benadrukte de aanvoerder TZ, een goede jeugdopleiding.

   

  Gelijke Kansen en ambities Jeugdopleiding

  Hoofd Opleiding, Thijs Matla, zette het plan voor de jeugdopleiding uiteen. Hij vertelde over het project Gelijke Kansen van de KNVB waarin SV Deurne in deelneemt. In het kort komt het hierop neer dat de jongste jeugdspelers (de onderbouw) dezelfde start kunnen maken bij SV Deurne o.a. door voor goed opgeleide trainers te zorgen, iets waarin men overigens al vrij ver gevorderd is. Uiteraard zal op een gegeven moment een schifting plaatsvinden, zo ongeveer vanaf de E-jeugd. Voor de bovenbouw van de jeugd geldt dat er gemonitord wordt op talentontwikkeling. Dit betekent dat er structureel gekeken wordt hoe de spelers zich ontwikkelen. De echt grote talenten krijgen een aan hen toegespitst programma aangeboden. Waardoor mogelijk een overstap naar een Betaald Voetbalorganisatie (BVO) gemaakt kan worden.

   

  SV Deurne onder 23 en de Voetbalschool

  Matla maakte ook bekend dat SV Deurne vanaf het seizoen 2022-2023 met een SV Deurne Onder 23 wordt gestart. Deze selectie speelt zijn wedstrijden op zaterdag en kun je zien als kweekvijver voor Deurne 1. Ook kaartte Matla de komst van een voetbalschool aan. Deze voetbalschool heeft een regionaal karakter en staat dus open voor leden van alle clubs in de regio. SV Deurne faciliteert de voetbalschool door zijn accommodatie en velden beschikbaar te stellen, maar staat verder los van de club. Wel is het zo dat, als tegenprestatie, eventuele revenuen naar SV Deurne toevloeien. Achterliggend doel van de voetbalschool is dat de kwaliteit van de deelnemende jeugd omhoog gaat, waardoor ze bij hun clubs grotere stappen kunnen maken.

   

  Uiteraard is het verhaal met betrekking tot de Jeugdopleiding nog veel uitgebreider, maar we hebben ervoor gekozen de hoofdlijnen in dit verslag op te nemen.

   

  Zwarte cijfers; een zonnige toekomst voor SV Deurne

  Aan het slot van de bijeenkomst ging het over de financiën.  Bij afwezigheid van de penningmeester nam John Verhees de honneurs waar en hij had een positief verhaal te vertellen. Zo heeft het hoofdveld een nieuwe toplaag gekregen en hebben alle velden ledverlichting. Deze verlichting – totale kosten 86.000 euro - heeft een grotere lichtopbrengst en levert per jaar een aanzienlijke energie- en dus kostenbesparing op. De nieuwe kunstgrasmat – een netto-investering van 250.000 euro – heeft anders dan de oude geen granulaat (de zwarte kunststofkorrels) maar een zogenaamde infill van kurk-olijfpitten. Dit is weliswaar duurder dan het kunststofgranulaat, maar er is bewust gekozen voor deze oplossing die veel milieuvriendelijker is. De financiering van zowel de ledverlichting als de nieuwe toplaag is, mede door subsidies en leningen, gerealiseerd. Hoewel het een grote investering is voor de club zien de financiële cijfers er uitstekend uit, waardoor SV Deurne de komende jaren steeds zwartere cijfers kan schrijven.

   

  Geen negatieve gevolgen Covid-19

  Covid-19 heeft geen noemenswaardige problemen voor de club opgeleverd. Dit is vooral vanwege de steunmaatregelen van de Nederlandse regering. Ook qua sponsoring heeft men geen veer hoeven te laten. De cijfers, met uitzondering die van de kantine (om begrijpelijke redenen), zijn goed en laten een consolidatie zien. De prognoses – waarbij uit is gegaan van de meest voorzichtige schatting - voor de komende tien jaar zijn goed en zelfs uitstekend te noemen.

   

  Ledenobligaties

  Over de ledenobligaties, die eigenlijk geen echte obligaties zijn, worden door de stichting in juni-juli 2021 uitgegeven. Deze uitgifte is om de kosten voor de nieuwe toplaag van het hoofdveld te dekken. Leden van SV Deurne, maar ook bedrijven kunnen kiezen voor een inleg van coupures van 1.000,-, 2.500,-, 5.000,- en 10.000 euro. Op deze bedragen is een gegarandeerde vaste rente van 3% voor de hele looptijd van tien jaar. Dit bedrag wordt elk jaar op 30 juni uitgekeerd. De aflossing is vanaf 31 december 2026 in vijf jaartermijnen. Simpel gezegd: na tien jaar heb je je inleg terug mét rente.

   

  Wie nader geïnformeerd wil worden over de ledenobligaties en de financiën kan terecht bij het bestuur.

   

  Het was een uiterst informatieve, maar bovenal positieve, inloopbijeenkomst met niet alleen gunstige vooruitzichten, maar ook in de wetenschap dat we binnen afzienbare tijd weer terug kunnen keren naar een meer normale situatie. Een situatie waarin SV Deurne weer volledig de vereniging kan zijn die ze wil zijn.

rfwbs-slide