Search
Close this search box.
Zoeken
Aankondiging contributieverhoging

Aankondiging contributieverhoging

Geachte leden,

Wij hopen dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt en dat u momenteel lekker aan het genieten bent van een welverdiende vakantie. Alvorens het nieuwe voetbalseizoen weer van start gaat, brengen wij u op de hoogte van de contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024.

Als bestuur staan we altijd voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat onze vereniging financieel gezond blijft en tegelijkertijd een hoogwaardige voetbalervaring biedt aan al onze leden. Na een zorgvuldige evaluatie van onze financiële situatie, zien we ons genoodzaakt om de contributie voor het komende seizoen te verhogen. Hieronder lichten we kort de redenen toe:

Inflatie en gestegen kosten

De algemene kosten voor het runnen van de voetbalvereniging zijn gestegen als gevolg van inflatie en prijsstijgingen. Dit heeft een directe impact op onze operationele kosten, zoals energie, materialen en verzekeringen.

Kledingfonds en uniformiteit

Om onze teams van passende en uniforme kleding te voorzien, hebben we in voorgaande jaren een bijdrage van €10,- per seizoen gevraagd voor het kledingfonds. Om de administratie te vereenvoudigen en een transparantere financiële structuur te creëren, hebben we besloten om deze bijdrage dit seizoen voor het eerst op te nemen in het totale contributiebedrag. Nadere informatie over de kleding volgt nog in een separaat nieuwsbericht.

Investeringen in de toekomst

Als vereniging willen we blijven investeren in de ontwikkeling van onze jeugdopleiding en andere programma’s om een sterke toekomst voor SV Deurne te waarborgen. Ook het verhogen van de sfeer- en plezierbeleving van onze leden in zowel de kantine als op het veld kan hieronder worden geschaard.

Hieronder vindt u de nieuwe contributiebedragen, inclusief het kledingfonds:

 

Lidmaatschap

Halfjaar

Jaar

Bijzondere leden

€18,00,-

Dames + Veterinnen

€55,50,-

€111,00,-

Walking football

€55,50,-

€111,00,-

Veteranen

€84,00,-

€168,00,-

Rustende leden

€50,50,-

€101,00,-

Senioren

€108,50,-

€217,00,-

Junioren

€84,00,-

€168,00,-

Pupillen

€75,50,-

€151,00,-

 

* Ten opzichte van het seizoen 2022-2023 zijn de contributiebedragen gemiddeld met 5,05% gestegen.

** De nieuwe contributiebedragen zullen vanaf week 33 worden geïnd.
*** De nieuwe contributiebedragen zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de aanstaande ALV.

We willen graag benadrukken dat de contributieverhoging rechtstreeks zal bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit van onze voetbalvereniging en het verbeteren van de sportervaring voor al onze leden. Daarnaast zijn en blijven we transparant over onze financiën die tijdens iedere ALV uitgebreid worden toegelicht, en zullen we ervoor zorgen dat de middelen op een verantwoorde en doelgerichte manier worden ingezet.

Mocht er om bepaalde redenen problemen zijn met het betalen van het contributiebedrag wil de vereniging uiteraard meedenken in een passende oplossing. In dat geval kan per mail contact worden opgenomen met ledenadministratie@svdeurne.nl.

Ook indien u vragen heeft over de contributieverhoging of het kledingfonds, nodigen we u van harte uit om dit kenbaar te maken via het bovenstaande mailadres.

We danken u voor uw begrip en steun aan SV Deurne. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze vereniging floreert en dat we blijven genieten van voetbalplezier voor jong en oud.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Deurne

Laatste nieuws