Zoeken
ALV 13 november

Maandagavond 13 November ALV

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 13 NOVEMBER 2023

Bij deze nodigt het bestuur van SV Deurne alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 13 november 2023, aanvang 20.00 uur in “de Basis” op Sportpark de Kranenmortel. U bent vanaf 19.45 uur welkom.

Agenda

01. Opening en vaststelling agenda
02. Vaststellen verslag van de vorige algemene ledenvergadering
03. Financieel jaarverslag
04. Verslag van de kascontrolecommissie
05. Begroting voor het nieuwe seizoen 2023 – 2024
06. Vaststellen Contributie
07. Terugblik op afgelopen seizoen
08. Toekomst en ontwikkelingen
08.a Samenstelling bestuur
09. Rondvraag en sluiting

Omdat we terug- en vooruitkijken ook Samen Doen, rekenen wij op jou ! Na afloop van de vergadering (naar verwachting 21.30 uur) is er gelegenheid om informeel verder te praten over alle zaken die onze vereniging zo boeiend maken.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Deurne

Laatste nieuws