Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Donatie Rabobank Peelland Zuid verduurzaming accom …

Donatie Rabobank Peelland Zuid verduurzaming accommodatie

Onlangs hebben wij van Rabobank Peelland Zuid een prachtig bedrag van maar liefst €10.000,- mogen ontvangen voor het verduurzamen van onze accommodatie.

Maatschappelijke betrokkenheid
Een van de speerpunten van de Rabobank is dat ze midden in de samenleving staan, en daarnaast graag een steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij. Middels donaties stimuleert de Rabobank de vitaliteit van lokale gemeenschappen en hiermee vele maatschappelijke en duurzame initiatieven.

Vervanging armaturen
Komend seizoen gaan wij dit bedrag besteden aan de vervanging van de oude armaturen van onze lichtmasten naar LED-armaturen. Voor de terreinverlichting is dit inmiddels al uitgevoerd. Met de vervanging van de oude armaturen realiseren we als vereniging een mooie besparing op ons elektriciteitsgebruik.

Namens de gehele vereniging andermaal grote dank richting Rabobank Peelland Zuid voor deze mooie geste!

Laatste nieuws