• Het Technisch Hart Jeugd heeft besloten om de procedure omtrent de teamindelingen gelijk te houden aan de procedure van de afgelopen jaren. Het is daarbij belangrijk dat zoveel mogelijk informatie wordt verzameld, op basis waarvan de Technisch Hart Jeugd de teamindeling zal maken.

  Het Technisch Hart Jeugd bestaat uit 3 personen, Thijs Matla, Maarten Smets en Tobias Alexander. Op basis van de beschikbare informatie vanuit trainers/leiders, bevindingen van scouts/coördinatoren en hun eigen bevindingen maken zij de teamindeling.

  Alle trainers en leiders van alle jeugdteams (JO10 t/m JO19) van de jeugdteams krijgen een overzicht van hun eigen team. Hierin moet informatie over de teamleden worden ingevuld.
  Wij hopen dat alle trainers en leiders individueel het formulier invullen en toesturen naar verenigingszaken@svdeurne.nl (dus niet per team, maar ieder stuurt zijn/haar eigen informatie over de spelers op).

  Voor de Gelijke Kansen-lichtingen (volgend seizoen is dat JO7 t/m JO10) verloopt dit anders omdat zij onder het andere beleid vallen. Met de begeleiding van deze lichting worden aparte afspraken gemaakt.

  Op 7 mei (bovenbouw) of 14 mei (onderbouw) krijg je als staf de mogelijkheid om toelichting te geven op de formulieren. De planning hiervoor krijgen de leiders/trainers opgestuurd.

  Tijdspad:
  - 20 april ontvangen alle trainers en leiders een lijst met de voetballers van hun team. De trainers en leiders vullen het overzicht individueel in en sturen dit naar verenigingszaken@svdeurne.nl.
  - Uiterlijk 4 mei moeten de overzichten met de informatie over de spelers zijn opgestuurd.
  - Op 7 mei en 14 mei vindt er met de staf van ieder team een gesprek plaats waarin het mogelijk is om eventueel het overzicht nog toe te lichten. Let op, als er geen overzichten ingestuurd worden zal het gesprek niet plaatsvinden.
  - Van 14 mei tot 11 juni zal Het Technisch Hart Jeugd de teamindeling seizoen 20212-2023 maken.
  - Zondag 12 juni wordt de teamindeling op de website gepubliceerd.
  - Tot woensdag 15 juni is het mogelijk voor ouders en/of spelers om per e-mail naar verenigingszaken@svdeurne.nl een gesprek met Kees Adriaanse aan te vragen over de teamindeling.
  - zaterdag 18 juni vanaf 11:00 uur zullen door Kees gesprekken worden gevoerd met ouders en/of spelers over de teamindeling. Verslagen van deze gesprekken worden naar Het Technisch Hart Jeugd gestuurd. Zij zullen zo snel mogelijk een reactie geven naar de ouders en/of spelers.
  - Tussen 12 juni en 24 juni zijn er een week geen trainingen en wedstrijden. Vanaf 25 juni kan er nog ruim een maand worden getraind met de nieuwe teams. Het streven is om dat zoveel mogelijk ook al te doen met de staf van het seizoen 2022-2023.

  Belangrijk: Als trainers, leiders of coördinatoren uitspraken doen over spelers, dan kunnen hier nog geen conclusies uit worden getrokken! Op basis van alle beschikbare informatie zal het Technisch Hart Jeugd na 14 mei de teamindelingen maken.

  Wij zijn ervan overtuigd dat dit een transparante procedure is, die aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geeft om de benodigde informatie aan te leveren.

  Met sportieve groet,

  Het Technisch Hart Jeugd

rfwbs-slide