• In overleg met alle betrokkenen heeft SV Deurne besloten om niet deel te nemen aan de Regiocup van de KNVB. Er wordt naar de alternatieven gekeken.

  De reden voor het besluit

  Bij een peiling onder de trainers is gebleken dat er veel teams zijn die niet genoeg spelers hebben om aan de wedstrijden van de Regiocup te beginnen. Dit komt enerzijds doordat kinderen die een overschrijving hebben per volgend seizoen, niet mee mogen doen met de Regiocup, anderzijds heeft de huidige situatie rondom COVID-19 ervoor gezorgd dat er spelers zijn die geen rekening hebben gehouden met een structureel wedstrijdschema.

  Bovendien zou een keuze om wel deel te nemen aan de Regiocup betekenen dat het huidige teamindelingsproces, wat al in gang is gezet, vertraagd zal worden. Dit zorgt voor de nodige organisatorische en sportieve problemen.

  Het resterende seizoen

  Aangezien wij, net zoals meerdere andere clubs, niet deelnemen aan de Regiocup, gaat de huidige planning voor de teamindelingen van het komende seizoen gewoon door. Zaterdag 5 juni a.s. vinden de laatste trainingen met de huidige teams plaats. De dag hierna, zondag 6 juni, worden de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt (bekijk hier het teamindeling proces: https://www.svdeurne.nl/procedure-voor-de-teamindeling-seizoen-2021-2022/)

  In de week van 7 tot en met 13 juni zijn er geen activiteiten op de club. Wij gaan deze tijd benutten om de invulling van de staf van de nieuwe teams rond te maken. Vanaf 14 juni gaan we beginnen met de nieuwe teams van het seizoen 21/22. We gaan met deze teams doortrainen tot aan de zomervakantie (17 juli).

  Wedstrijden

  Met de nieuwe teams gaan we wedstrijden spelen omdat we de komende weken gaan proberen dit te organiseren met andere voetbalvereniging uit onze regio. Het is ook mogelijk dat we aanvullend of in plaats hiervan (mede afhankelijk van de medewerking van mogelijke tegenstanders) met de nieuwe teams onderling wedstrijden spelen, om zo te bouwen aan het komende seizoen!

rfwbs-slide