• Zoals Mark Rutte vorige week zei: “We zijn op weg naar betere tijden; een stapsgewijze opening, van o.a. de sport”. En de eerste stap is gezet. We zijn daarom allereerst verheugd over de versoepelingen voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf 2 maart ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert eenieder zich. Dit vraagt wederom om inzet en creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd 27+, waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.

    Samen met alle leiders gaan we de trainingen regelen maar ook op zondagen onderlinge wedstrijden organiseren. Alle teams kunnen deze en volgende week op dinsdag en donderdag tussen 18.30 en 20.30 uur trainen op de grasvelden en na de persconferentie van 9 maart komt er een trainingsschema wat per 15 maart gaat gelden.
    Het initiatief om onderlinge wedstijden op zondag, te beginnen op 14 maart, te spelen loopt en wordt samen met de leiders georganiseerd.
    Ondanks dat jullie, onze senioren leden weinig hebben kunnen trainen, voetballen (inclusief de derde helft) dit seizoen, hebben wij de volledige contributiegelden geïnd bij deze leden en wij begrijpen dat dit mogelijk vragen oproept bij jullie. Ondanks dat de competities en activiteiten stil liggen, lopen de meeste kosten voor de vereniging wel door. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor gas, water en licht, huurkosten en afdracht aan de KNVB. Met het oog op de toekomst hebben wij ook diverse onderhoudskosten uit laten voeren omdat er geen activiteiten waren en dit makkelijker uitgevoerd kon worden.

    Nu zijn er door de overheid wel een aantal compensatieregelingen opgezet, waarvan wij als vereniging ook gebruik kunnen maken, maar dit dekt lang niet al onze kosten. Vandaar dat wij ook niet zomaar kunnen afzien van het innen van contributiegelden.
    Ondanks Corona, zijn wij als bestuur wel zeer actief bezig met het vernieuwen van ons kunstgrasveld en LED-veldverlichting. Met deze investeringen en al het onderhoud dat is uitgevoerd, hebben we straks weer een sportpark dat klaar is voor alle mooie en drukbezochte activiteiten die ons te wachten staan na Corona.

rfwbs-slide