Search
Close this search box.
Zoeken

Veilig Sportklimaat

Een Veilig sportklimaat

Wij behaalde onlangs het label Veilig Sportklimaat van Kiwa. Wij zijn de eerste amateurvereniging in Nederland die dit label heeft. We vroegen onze sportpedagoog Roy Gieben wat het label precies betekent.

Roy Gieben: “Met het label Veilig Sportklimaat laat de club zien dat SV Deurne bezig is met een veilig sportklimaat neer te zetten voor al haar leden. Om dit label te behalen waren er verschillende acties die de club moest ondernemen. De twee meest aansprekende acties zijn het aanstellen van Vertrouwens Contact Personen (VCP) én dat iedereen die met jeugd werkt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moet kunnen weerleggen. Onze VCP’s zijn Yolanda van Hal en Maarten van de Kerkhof. Voor de VOG is Dennis van Zandwijk het aanspreekpunt en de coördinator.

Tijdens de audit van Kiwa op 17 mei heeft iemand van Kiwa gesproken met verschillende mensen binnen de club. Denk hierbij aan: bestuurslid, VCP, coördinator VOG, trainer, team, Hoofd Jeugdopleiding en de sportpedagoog. Naar aanleiding van deze gesprekken werd gekeken wat voor een cultuur er binnen de club heerst en welke stappen er gezet zijn om een veilig sportklimaat te realiseren. Een keer per jaar komt er iemand van Kiwa voor een tussentijdse evaluatie en na drie jaar is er een nieuwe audit.

Uiteraard is iedereen binnen de club verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Dit betekent dat mensen elkaar erop aanspreken wanneer er ongewenst gedrag wordt vertoond.